Dongguan headquarters: Dongguan Ju Xin Electronics Co., Ltd.
Address: Xiang Wo Industrial Zone, iron pine management area, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong Province

Huizhou branch: Dongguan Ju Xin Electronics Co., Ltd. (Huizhou branch)
Address: Banqiao industrial area, Tai Mei Town, Boluo, Huizhou, Guangdong

Phone: +0769-87847551/5852
Fax: +0769-87847550
Mailbox: juxin_mail@gdjuxin.com.cn
Web site: http://www.gdjuxin.cn
Company history Your current location:Home > About Us > Company history